,

Kayseri Dozer Ehliyeti

GÖÇMEN SÜRÜCÜ VE OPERATÖRLÜK KURSU DOZER EHLİYETİ

Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda “Traktör Operatörlüğü” olarak da tanınmaktadır.
GÖREVLER

– Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder,
– Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar,
– Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder,
– Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar,
– Motoru çalıştırır,
– Kumanda kollarını kullanarak toprak veya taş kütlelerini aktarır,
– Makinenin yakıt ikmalini yapar,
– İşin bitiminde aracı kontrol eder, arıza varsa makine bakımcısının onarmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıldız ve çift ağızlı anahtar, keski, pense, varyoz, tornavida gibi el ve ölçü aletleri,
– Çeşitli yağdanlıklar,
– Toz gözlüğü, eldiven,
– Çeşitli çelik ve kendir halatlar,
– Çeşitli madeni yağlar, akaryakıt,
– Üstübü, hava filtreleri,
– Yedek palet,
– Palet ayar anahtarı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Buldozer Operatörü olmak isteyenlerin;
– Elleri, gözleri ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,
– Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen,
– Mekaniğe ilgi duyan,
– Dikkatli, sorumlu, tedbirli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Buldozer Operatörü çalışmalarını araç içinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. İş genellikle gündüzleri yürütülür. Çalışmalarında gereken dikkati göstermediğinde kazalara yol açabilir.
Oturduğu yerde çalışan buldozer operatörü sadece iş öncesi ve iş bitiminde yöneticilerle, makine bakımcıları ve yağlayıcılarla, diğer çalışanlarla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Buldozer Operatörleri, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Türkiye Elektrik Kurumu, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Orman İşletmeleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla, inşaat firmaları, maden şirketleri, kum ve çakıl ocakları gibi özel işyerlerinde çalışırlar. Bu alanda iş bulma olanakları oldukça fazladır.

Ülkemiz, henüz alt yapısını tamamlamamış olduğundan meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
-Kamu kurum ve kuruluşlarının teknik birimlerinde eğitim veren kuruluşlarında (Karayolları Bölge Müdürlükleri ve Makine Mühendisleri Odaları):
Kendi elemanlarını yetiştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, vasıfsız olarak aldıkları kişileri kendi teknik birimlerinde; meslek eğitiminde öğrenilenler başlığı altında yer alan konularda gerekli eğitimi vererek yetiştirirler ve eğitim sonunda yapacakları sınavda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük) düzenlerler.
-Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında:
625 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretime başlama izni olan
Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında (program ilavesi yapan kurslarda) meslek eğitimi verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:
§ 18 yaşını bitirmek,
§ En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
§ Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak.
– Özel sürücü kursları paralı olduğundan “G” sınıfı ehliyet almak isteyen ve
durumu uygun olan her kişi başvurabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmet-içi eğitimlerin süresi değişmektedir.
– Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 30 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir.
MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARI
Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği operatörlük belgesine sahip olanlar iş makinesini karayoluna çıkmadan, işyerinde kullanabilirler. İş makinesi ile karayoluna çıkabilmek için, motorlu taşıt sürücü kurslarında; ilk yardım, trafik mevzuatı ve kuralları derslerinden alınan sertifika ile trafik işlemlerini G sınıfı sürücü belgesi için yaptırmak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Buldozer Operatörlüğü mesleğinde operatör olarak 3 yıl ve daha fazla çalışarak üstün başarı gösterip olumlu sicil alanlar buldozer başoperatörü olabilirler. Bazı kamu kuruluşları, kendi bünyelerinde yaptıkları sınavda başarılı olanları başoperatör olarak görevlendirmektedir. İşletme içinde ustabaşı, makine park şefi gibi unvanlara da yükselebilir.

– Çalışılan işletmenin büyüklüğüne göre çeşitli kurs ve seminerlere katılmak mümkündür. Bu durumda ücret artışı ve mesleki gelişim sağlanabilir. Diğer iş makinelerinin kullanımında da uzmanlaşabilir. Bütün iş makinelerini kullanmak uzun deneyim gerektirir. Greyder, kepçe, ekskavatör gibi bir veya birkaç iş makinesinin kullanımında uzmanlaşabilir