,

Kayseri Silindir Ehliyeti

GÖÇMEN SÜRÜCÜ VE OPERATÖRLÜK KURSU SİLİNDİR EHLİYETİ

Motorlu araç olan silindiri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminlerin, zeminin yapısına ve çeşidine uygun olarak sıkıştırma işlemlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

Silindir operatörü ;

▪ Trafik güvenliğine ilişkin önlemleri alır,

▪ Silindirin günlük kontrol ve bakımını yapar.

▪ Periyodik bakım yapılmasını sağlar,

▪ Gresörlüklere yağ basar, gerekli kontrollerini yapar,

▪ Basit arıza ve eksiklikleri giderir,

▪ Silindiri çalışma ısısına getirir,

▪ Silindirin arazi ayarlarını yapar,

▪ Silindiri sıkıştırılacak zemin üzerinde yürütür,

▪ Vibrasyon sistemini devreye sokar,

▪ Silindirle zemin sıkıştırma işlemlerini yapar,

▪ Sıcak asfalt sıkıştırması yaparken, asfaltın en az 90 derece sıcaklıkta olmasını sağlar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Silindir,

▪ Raspa,

▪ Yedek anahtarlar,

▪ Gresörlük memeleri,

▪ Eskort lambası,

▪ Tornavida,

▪ Pense,

▪ Derece.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Silindir operatörü olmak isteyenlerin;

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Mekaniğe ilgili ve yetenekli,

▪ Açık havada ve ani ısı değişiminde çalışabilen,

▪ Dikkatli, tedbirli,

▪ Sorumluluk sahibi,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Silindir operatörleri açık havada görev yaparlar. Çalışma ortamları ani ısı değişimine açık, tozlu, okulu, gürültülü, dumanlı, titreşimli, buharlı, kirli, sarsıntılı ve yağlıdır. İşin durumuna göre zaman zaman nemli, kokulu, ıslak ve basınçlı ortamlarda da çalışırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; halk eğitim merkezleri iş makineleri operatörlüğü (silindir) kursunda verilmektedir.

Genelde İşletmeler kendi elemanlarını yetiştirmek için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Makine Mühendisleri Odalarından herhangi birine başvurarak Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, bünyelerinde çalışan elemanlardan iş makinesi kullananlara sertifika verilmesi için kurs açılması talebinde bulunurlar Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım (Operatörlük) sertifikası verilir.

Ayrıca özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurum açma ve Öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurslar bitiminde Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara İş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Halk eğitim merkezi kurlarına; her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçükler, velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri’nce duyurularla belirtilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:

▪ 18 yaşını bitirmek,

▪ En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak.

Özel sürücü kursları paralı olduğundan “G” sınıfı ehliyet almak isteyen ve durumu uygun olan her kişi başvurabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 72/ saattir.

Kursiyerler silindir operatörlüğü mesleği ile ilgili teorik ve pratik eğitim alırlar.

Eğitim süresince;

Motorun tarifi ve çeşitleri, motorun belli başlı parçaları, motorun çalışma sistemleri ve prensipleri, elektrik sistemleri, aktarma organları, pnomatik sistemler, arıza belirtileri ve giderilebilecek arızalar, iş makinası kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması ve ekonomik şekilde kullanılması, periyodik bakım derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE – DİPLOMA

“İş Makinesi Kullanma” Sertifikası verilir.

Sertifikayla İl Trafik Müdürlüğüne müracaat edilerek sürücü belgesine, sertifikası işletilir veya G tipi sürücü belgesi alınarak Silindir Operatörü olunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Silindir operatörleri; kamu ve özel sektörün yol ve baraj inşaatlarında çalışabilirler. Yeterli deneyim ve sermayeye sahip olanlar silindir makinesi alarak kendi hesabına çalışabilirler. Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak yol ağlarının genişletilmesi ihtiyacı silindir operatörlerine duyulan talebi artırmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kurs süresince kazanç elde etme imkanı yoktur.

EĞİTİM SONRASI

Silindir operatörü olarak çalışanlar aylık olarak en az asgari ücretin 2-3 katı tutarında kazanç elde edebilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme şansı yoktur.

BENZER MESLEKLER

▪ Finişer (Asfalt Dökme Makinası Operatörü)

▪ Greyder Operatörü,

▪ Kepçeli Araç Operatörü,

▪ İş Makinaları Teknisyeni.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

SİLİNDİR EHLİYETİ GÖÇMEN SÜRÜCÜ KURSUNDA